Theoretical and computational
ecology laboratory

News and events

DARRER ESDEVENIMENT 

English version

Física i ecologia: reptes de frontera. Menorca, 9-11 d’octubre de 2018. XXXIV Trobades científiques de la Mediterrània

Científics, historiadors i analistes coincideixen que, probablement, el XXI serà el segle de la Biologia. L’augment de la capacitat tecnològica per obtenir i gestionar un gran volum de dades procedents dels sistemes biològics conduirà probablement la biologia i, en particular l’ecologia, cap a una nova esfera teòrica cada vegada basada més en principis i mecanismes generals.

Feu click per descarregar el cartell.

En aquesta transició, la física hi jugarà un paper essencial per la seva capacitat de raonament abstracte i fonamental. En la frontera entre la biologia i la física, aquesta revolució està ja en marxa. L’augment significatiu en la disponibilitat de dades ja ha impulsat algunes branques de la biologia, com és el cas de l’ecologia, cap a grans avenços quantitatius (des de l’ecologia de sistemes fins a la de poblacions, passant per l’ecologia del comportament). Tanmateix, i per la complexitat de les qüestions que s’hi plantegen, aquesta revolución  requereix un gran esforç de síntesi i conceptualització.

La present trobada pretén ser un punt de reunió per a investigadors que conviuen en aquesta estimulant frontera, per tal que ens ofereixin els seus punts de vista i les claus que han de marcar aquests reptes de futur.

 

KEYNOTE SPEAKERS

Mercedes Pascual, Andreas Huth, Jens Krause, Gonzalo de Polavieja.
Mercedes Pascual, Andreas Huth, Jens Krause, Gonzalo de Polavieja.

TEMES CENTRALS:

  • Dinàmica de poblacions i comunitats (resiliència, transicions, el model logístic, prediccions d’alerta primerenca, malalties infeccioses, diversitat, fluctuacions induïdes per la variabilitat climàtica i ambiental)
  • Sistemes ecològics complexos (l’aproximació mecànico-estadística, fenòmens col.lectius, lideratge, formació de grups, dinàmica de fusió-fissió, fluxes d’informació, patrons de moviment, xarxes ecològiques)
  • L’ecologia del movement (l’ús de l’espai, exploració, migració, mètodes quantitatius, biologia de la conservació)

INSCRIPCIONS: 

  • El preu d’inscripció és de 140€ per a investigadors seniors i 70€ per a estudiants. Per incriure’s cal omplir el següent formulari: https://www.iec.cat/jornades/trobadescientifiques2018.asp Data límit: 30 de setembre.
  • Contribucions: enviar en format Word (lliure) o Latex (descarregar templates) a l’adreça: daniel.campos@uab.es, indicant contribució oral o poster, i nom i afiliació de tots els autors. Hem extès la data límit per enviar contribucions orals fins el primer de setembre i posters fins al 15 de setembre de 2018.


LLOC DE L’ESDEVENIMENT: 

Can Victori – Seu de l’Institut Menorquí d’Estudis
Camí des Castell, 28, 07702 Maó (Menorca, Illes Balears).

Google Maps: https://goo.gl/maps/h2c5qfdozRB2PROGRAMA:

DIMARTS 9
11:45 – 12:00 OPENING
12:00 – 13:00 Introductory talk
13:00 – 14:30 LUNCH
14:30 – 14:55 Talk: J. Borge (Coexisting patterns in n-dimensional ecosystems)
14:55 – 15:20 Talk: D. Gomila (Pattern formation in Posidonia Oceanica meadows)
15:20 – 15:45 Talk: F. Cao (Spatial scales of population synchrony: effects of competition, predation, and harvesting)
15:45 – 16:15 COFFEE BREAK
16:15 – 16:40 Talk: E. Hernández-García (Modeling the connectivity of marine populations by Lagrangian flow networks)
16:40 – 17:05 Talk: G. Bunin (Models of ecological communities: genericity and collective phenomena)
17:05 – 17:30 Talk: J. Fernández (Inferring social relations from presence data. Manta Rays case study)
DIMECRES 10
09:00 – 09:50 Keynote talk: Jens Krause
09:50 – 10:15 Talk: M. Lukovic (Sub-diffusive behaviour of benthic copepods – evidence for active counter-current swimming and drift avoidance in advective media)
10:15 – 10:40 Talk: C. Marrasé (Small-scale physical-ecological interactions in the ocean: The case of turbulence and plankton)
10:40 – 11:30 COFFEE & POSTERS
11:30 – 12:20 Keynote talk: Andreas Huth
12:20 – 12:45 Talk: J. Alòs (How ecology shapes optimal collective searching behaviour in uninformed human foragers)
12:45 – 13:10 Talk: G.M. Palamara (A stochastic age-structured population model to quantify sublethal effects of pesticides on Daphnia clonal populations)
13:15 – 14:30 LUNCH
14:30 – 15:20 Keynote talk: Gonzalo Polavieja
15:20 – 15:45 Talk: G. Madirolas (Predicting the outcome of chemotaxis without behavioral details)
15:45 – 16:10 Talk: E. Colombo (Species mixing determines predators’ optimal perception range and coexistence times in predator-prey dynamics)
16:10 – 16:35 Talk: J. Lukas (‘La Olá’ waves of the sulphur molly: integration of multiple predator cues in an extreme environment)
16:35 – 17:00 Talk: A. Campos (A mechanistic framework linking behaviour with dynamic energy budgets to test personality-dependent movement behaviour)
17:30– 21:30 SOCIAL EVENT & DINNER
DIJOUS 11
09:00 – 9:50 Keynote talk: Mercedes Pascual
09:50 – 10:15 Talk: A. Dobson (Joining the Dots – Using Generalized Consumer Resource Model to understand the dynamics of two large terrestrial ecosystems: Serengeti and Yellowstone)
10:15 – 10:40 Talk: V. Baulin and M. Werner (Machine learning methods in ecology: a new field for physicists)
10:40 – 11:05 Talk: J.A. Capitán (Coexistence of many species in large ecosystems: The problem of the random zoo)
11:05 – 11:35 COFFEE BREAK & POSTERS
11:35 – 13:15 FINAL DEBATE: PHYSICS & ECOLOGY
13:15 – 13:30 CONCLUDING REMARKS

COORDINADORS DE L’ESDEVENIMENT:

COMITÈ CIENTÍFIC: 

David Alonso, Frederic Bartumeus, Daniel Campos, Vicenç Mendez, Maria Del Carmen Miguel, Daniel Oro.


HOTELS PROPERS A L’ESDEVENIMENT (suggerències):


Per a més informació, podeu contactar en Daniel Campos <daniel.campos@uab.cat>.