Theoretical and computational
ecology laboratory

Plataforma Integral per al Control de l’Arbovirosis a Catalunya (PICAT)

Project start date:20170101

2017-2019. I: I.Colomina. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. Programa PERIS 2016-2020.

Funding organization

Researchers

Key Deliverables

website